foto


foto


Klarinata is een klarinetensemble met variabele bezetting, van solo tot septet, opgericht in 1982 onder leiding van Emiel Meeuws en met steun van de toenmalige directeur van de muziekacademie van Berchem, Marcel Mattheessens. Het ensemble is ontstaan uit het idee dat er na een opleiding aan een muziekacademie nog mogelijkheden zijn om in groep te musiceren. Vaak roept het woord "klarinetensemble" echter beelden op van schril krijsende jammerklanken of onverstaanbare "hedendaagse" werken. Het gebrek aan geschikte muziek is hiervan de rechtstreekse oorzaak. Klarinata heeft dit gemis opgevangen door eigenhandig werken te herschrijven en op die manier een uitgebreid repertorium van muziek samen te stellen, die geschikt is voor zowel kerkelijke vieringen en academische zittingen als (kamer)concerten en recepties.

Sinds enkele jaren bouwt Klarinata haar repertorium op rond de veelal onbekende en weinig uitgevoerde blazersmuziek van de tweede helft van de achttiende eeuw, in de eerste plaats rond de werken van componisten als Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven en Johann Christian Bach. Tijdens concerten wordt uitgegaan van een flexiebele bezetting, in de zin dat kleinere eenheden uit het ensemble ingezet worden, indien de muziek, de omstandigheden of de precieze gelegenheid dit vragen; op deze manier ontstaat een voor het publiek aangename dynamiek tijdens een optreden.


foto